Tượng sáp ong
Beijing

Ren Ri bắt đầu nghề nuôi ong như một nghệ sĩ vào năm 2006. Sau vài năm cùng với hàng ngàn vết đốt, ông đã nắm rõ đặc tính của loài ong để tạo cho mình một tác phẩm nghệ thuật bằng sáp ong. Ren Ri tin rằng tác phẩm điêu khắc của ông đại diện cho sự thật về cách mà con người tương tác với thiên nhiên, liên quan đến sự hoà hợp và huỷ diệt, thúc ép và can thiệp, và có thể dẫn đến một kết quả không lường trước. Nhưng đó thực sự là một kết quả tuyệt vời 

Hình ảnh của Ren Ri