Người làm vườn cá tính
London

Mặc dù việc bí mật làm vườn có vẻ vô hại - thậm chí là một điều tốt - nhưng hầu hết các cơ quan tổ chức đều cho rằng việc lén lút trồng vườn là một sự phạm tội. Lấy cảm hứng từ những tiện ích bí mật mà các điệp viên đã sử dụng , Vanessa Harden đã và dang thử nghiệm rất nhiều cách để tạo chỗ ẩn náu an toàn cho vườn cây của mình bằng những vật dụng thường ngày. Cô thậm chí biến cả túi da và cặp xách thành chiếc áo khoác tàng hình để bảo vệ cho vườn cây của mình không bị phát hiện. 

Hình ảnh của Roel Parendaens