Người làm vườn 'găng-tơ"
Los Angeles

Ron Finley là một người làm công tác cộng đồng tại Los Angeles. Ước mơ của anh ấy là nhìn thấy một thế giới mà khi nói tới làm vườn thì mọi người sẽ nghĩ đó là một việc rất 'ngầu.' Và lớp trẻ hiện đại sẽ biết nguồn gốc dinh dưỡng và thực phẩm, hơn mọi người sẽ xem trọng việc trồng cây, làm vườn. Ron: "tôi rất chán với việc phải lái xe 45 phút để mua được trái táo chứa đầy thuốc trừ sâu." Bây giờ Ron đã biến chỗ đất trống của nhà anh thành một vườn rau quả và hy vọng hành động của anh Ron sẽ là nguồn cảm hứng cho mọi người tạo một khu vườn riêng cho mình. 

Hình ảnh của Rickett & Sones