Cây Đèn Trụ
Rotterdam

Cây Đèn Trụ
Rotterdam

Nghệ sĩ người Hà Lan sáng tạo ra những ý tưởng nhằm phản ánh xả hội rất trực tiếp nhưng cũng rất hài hước. Hiện tại ông đã có được sự kết hợp tuyệt vời giữa vườn ươm trong nhà cùng với những trụ đèn rọi sáng giúp cây quang hợp. Cây cối nhận được nhiều ánh sáng hơn và hạn chế bớt được những vật liệu:  những bóng đèn được gắn vào những thanh tre để cố định chụp đèn. Thật thông minh! 

Hình ảnh của Helmut Smits