Khu Rừng Nổi
Sydney

Ở vịnh Homebush, Sydney, SS Ayrfield chắc chắn là cảnh ấn tượng nhất với thực vật và cây cối được trồng trên một chiếc thuyền rỉ sét. Xây dựng vào năm 1911, chiếc thuyền bỏ hoang đáng lí ra phải được tháo bỏ nhưng đã bị tạm hoãn, từ lúc đó cây cỏ cũng bắt đầu phát triển. Trải qua nhiều thập kỷ nơi này đã trở thành biểu tượng đáng kinh ngạc cho sự hồi sinh của thiên nhiên.

Hình ảnh của John Roynon