BACK TO HOME

 

UŽIJ SI PRAVÉ LÉTO SE STRONGBOW

 

Kupte si v období od 1. června 2018 alespoň dva čepované, plechovkové nebo lahvové cidery Strongbow ve vybraných provozovnách a vyhrajte spoustu zajímavých cen. Každý druhý vyhrává!

 

Podmínky akce:

 - Kupte minimálně 2x Strongbow čepovaný, v plechu nebo v láhvi v termínu od 1. 6. 2018 do vydání zásob losů na jedné ze 150 vybraných provozovnách. 

 - Na základě objednávky obdržíte od obsluhy provozovny stírací los, který v té jisté provozovně setře a v případě výhry kontaktuje obsluhu. Každý druhý los je výherní!

 - Počet losů na osobu není omezen, ke každé objednávce výše uvedených ciderů Strongbow obdrží soutěžící stírací los. Příchutě a druhy cideru Strongbow lze kombinovat.

 - Termín zákaznické akce je od 1.5.2018 do vyčerpání zásob v dané provozovně

 - Účastí v soutěži vyjadřujete souhlas s pravidly prodejní akce a vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

 - Účastníkem zákaznické akce může být pouze osoba starší 18 let.

 - Dotazy k soutěži posílejte na email jiri.vecera@heineken.com

 Kompletní pravidla soutěže najdete na https://www.strongbow.com/cs-cz

 

 

Pravidla a podmínky zákaznické akce
„UŽIJ SI PRAVÉ LÉTO SE STRONGBOW“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel zákaznické akce „UŽIJ SI PRAVÉ LÉTO SE STRONGBOW“ (dále jen „zákaznické akce“). Tato pravidla mohou být změněná jen formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

1. OBJEDNATEL A POŘADATEL ZÁKAZNICKÉ AKCE:

Objednatelem zákaznické akce je obchodní společnost Heineken Česká republika, a. s., U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, IČ: 45148066, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, spisová značka B 1515 (dále jen „objednatel“)

Pořadatelem zákaznické akce je daná provozovna v ČR.

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ ZÁKAZNICKÉ AKCE:

Zákaznická akce probíhá v termínu od 1.5.2018 0.00 hodin do vyčerpání zásob, (dále jen "doba konání zákaznické akce") na vybrané provozovně na území České republiky (dále jen "místo konání zákaznické akce"). Zákaznická akce je určena pouze pro prodej ve vybraných kamenných provozovnách.

3. ÚČASTNÍK ZÁZANICKÉ AKCE:

Účastníkem zákaznické akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18ti let (dále jen "Účastník").

4. MECHANIKA ZÁKAZNICKÉ AKCE A ZÍSKÁNÍ DÁRKU ZDARMA:

Účastník, který si v době a na místě konání zákaznické akce, objedná (zakoupí) alespoň 2 točené, lahvové nebo plechovkové cidery Strongbow (druhy a příchutě mohou být kombinovány), získá od obsluhy provozovny stírací los.  

K nákupu libovolných dvou ciderů Strongbow získá Účastník vždy pouze jeden stírací los. Pokud bude po setření stírací plochy na losu symbol výhry, vyžádá si výherce svou výhru od obsluhy výměnou za svůj výherní los.

  • 10 x Slamák,
  • 15 x Pláštěnku,
  • 50 x Víčko na plechovku,
  • 24 x Strongbow zdarma. 

5. PODMÍNKY ÚČASTI V ZÁKAZNICKÉ AKCI A ZÍSKÁNÍ DÁRKŮ ZDARMA:

5.1. Podmínkou účasti v zákaznické akci je nákup alespoň 2 libovolných ciderů Strongbow ve vybraných provozovnách v ČR.

5.2. Účastník provede nákup v době konání zákaznické akce, tedy v období od 1.5.2018 00.00 hod. do vyčerpání zásob v dané vybrané provozovně.

5.3. K nákupu 2 libovolných ciderů Strongbow Účastník získá vždy pouze jeden los v době a místě konání zákaznické akce.

5.4. Výhru obdrží Účastník přímo od obsluhy v dané vybrané provozovně, kterou bude Účastník kontaktovat obratem po setření výherního losu. V opačném případě nemusí být výhra Účastníkovi vydána. Po obdržení výhry, předá výherce svůj los obsluze.

5.5. Do zákaznické akce se Účastník může zapojit opakovaně – vždy za nákup alespoň 2 libovolných ciderů Strongbow.

5.6. Do zákaznické akce se nemohou zapojit Účastníci, pokud nesplňují výše uvedené podmínky zákaznické akce anebo pokud bude vyčerpána zásoba losů pro danou provozovnu, či před a po termínu konání zákaznické akce. Pořadatel zákaznické akce si vyhrazuje právo konečného posouzení oprávněnosti získání dárku Účastníkem.  

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA

Účastí na zákaznické akci vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly zákaznické akce a zavazuje se k jejich dodržování. S účastí na zákaznické akci není spojeno poskytování a zpracování osobních údajů Účastníků.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel nezodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí na zákaznické akci. Pořadatel akce neručí za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí na zákaznické akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů zákaznickou akci zkrátit, přerušit nebo zrušit, případně změnit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech zákaznické akce, bude to provedeno písemně ve formě dodatku k těmto pravidlům a zveřejněno na stránce https://www.strongbow.com/cs-cz. Účinnost této změny (dodatku) pravidel nastává v okamžiku zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této zákaznické akce. Vymáhání účasti a dárků v této zákaznické akci soudní cestou je vyloučeno. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli zákaznické akce. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození dárků. Tato pravidla zákaznické akce se řídí českým právem a jsou sestaveny v souladu s platnou legislativou České republiky. Pravidla zákaznické akce nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webové stránce https://www.strongbow.com/cs-cz .