BACK TO HOME

Zásady ochrany soukromí

1. Všeobecně

[Heineken Česká Republika, a.s., U Pivoraru 1, 27053 Krusovic, Czech Republic] Společnost (dále jen „HEINEKEN„ nebo „my“ “) je správcem pro účely zpracování veškerých osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek věnovaných naší značce Strongbow (dále jen „Webová stránka“). HEINEKEN respektuje vaše soukromí a usiluje o zajištění bezpečnosti vašich Osobních údajů a o jejich spravování v souladu s našimi zákonnými povinnostmi a platnými právními předpisy týkajícími se ochrany údajů.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Zásady ochrany soukromí, neboť obsahují důležité informace, které vám pomohou pochopit naše postupy ve vztahu k osobním údajům, jež nám poskytujete nebo jež shromažďujeme jiným způsobem v kontextu Webové stránky (dále jen „Osobní údaje“).

2. Jaké Osobní údaje shromažďujeme a jak používáme vaše Osobní údaje

Většinu naší Webové stránky můžete používat, aniž byste nám museli poskytovat jakékoli Osobní údaje. U určitých služeb nebo aktivit nám budete muset poskytnout Osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout požadované služby nebo produkty nebo abyste se mohli zapojit do určité aktivity. Požadované informace označené na Webové stránce hvězdičkou jsou povinné. Pokud nám tyto požadované informace neposkytnete, nebudeme vám moci poskytovat služby nebo produkty, popř. se nebudete moci účastnit příslušných aktivit. Kromě informací, jejichž poskytnutí od vás požadujeme, abyste se mohli účastnit určitých aktivit či kampaní, shromažďujeme při vašich návštěvách naší Webové stránky i určité další informace.

- Účast v kampaních, losování cen, soutěže

Pokud se účastníte soutěží nebo akcí, v závislosti na konkrétní kampani, losování cen nebo soutěže, budete požádáni o poskytnutí vašeho jména, emailové adresy, adresy bydliště, telefonního čísla a odpovědí na otevřené otázky, abyste mohli „vyhrát“. Pokud je nutné, abychom vám zaslali cenu běžnou poštou (např. vstupenky nebo zboží), požádáme vás rovněž o uvedení poštovní adresy nebo o poskytnutí dalších konkrétních údajů potřebných k tomu, aby vám mohla být předána cena. Tyto informace potřebujeme k tomu, abychom mohli zpracovat vaši účast a abychom s vámi mohli komunikovat o vaší výhře nebo vám zaslat cenu. Veškeré informace o vaší účasti v našich kampaních, losování cen a soutěžích budeme uchovávat po dobu maximálně 6 měsíců od skončení soutěže. Tyto informace nebudou používány k žádným jiným účelům, pokud jste o takových účelech použití nebyli předem informováni a/nebo pokud jste nebyli předem požádáni o udělení souhlasu.

- Informace, jež nám poskytujete, když nás kontaktujete

Když navštívíte naši Webovou stránku a budete mít nějakou otázku nebo jinou poznámku, můžete nám zaslat náš Kontaktní formulář. Budete požádáni, abyste nám poskytli vaše jméno a emailovou adresu a pochopitelně též informace týkající se vašeho požadavku. Tyto informace použijeme pouze pro účely odpovědi na váš dotaz. Provedeme záznam o vašich požadavcích, dotazech a našich odpovědích a dalších krocích, jež učiníme za účelem vyřízení vaší žádosti. Veškeré informace budeme uchovávat po dobu 6 měsíců od data vašeho dotazu nebo od vyřízení vaší stížnosti nebo uzavření vašeho požadavku.

- Informace o vaší návštěvě a používání naší Webové stránky;

Při vaší návštěvě naší Webové stránky shromažďujeme určité informace, jako např. vaši IP adresu, které webové stránky jste navštívili, informace o kategorii vašeho zařízení, prohlížeči, typu internetového prohlížeče, počtu kliknutí a počtu zobrazení. Informace o vašem používání naší Webové stránky a našich služeb nám umožňují sestavovat segmenty, což jsou skupiny návštěvníků webových stránek nebo zákazníků s určitými společnými vlastnostmi, jako je věková skupina, pohlaví nebo region. Pravděpodobně vás zařadíme do některého z našich segmentů. Segmenty používáme k tomu, abychom přizpůsobili naši Webovou stránku a abychom např. změnili pořadí výsledků vyhledávání nebo místo, kde zobrazíme určité nabídky, abyste si jich pravděpodobněji všimli. Segmenty můžeme používat také k tomu, že budeme zobrazovat takové internetové reklamy, které jsou pro vás dle našeho názoru relevantní, a k tomu, že vám budeme zasílat obchodní sdělení.

Tyto Osobní údaje používáme tak, jak to vyžadují naše oprávněné zájmy, abychom mohli propagovat naše produkty a služby pro naše spotřebitele a návštěvníky našich webových stránek, což nám umožňuje přilákat více spotřebitelů a zlepšovat prodej našich produktů a služeb. Osobní údaje budeme uchovávat maximálně po dobu 14 měsíců.

- Marketingová činnost; můžeme kombinovat různé informace o vašem internetovém vyhledávání (počet kliknutí a počet zobrazení), o vašem nastavení naší Webové stránky, o požadavcích týkajících se našich služeb pro zákazníky a o historii kontaktů. Tyto informace nám umožňují využívat různé kanály pro řízení vztahů a pro marketing našich produktů a služeb pro vás prostřednictvím emailu, přímé pošty, sociálních sítí, telefonických kontaktů nebo internetové reklamy, což může zahrnovat personalizaci obsahu Webové stránky a nabídek tak, aby byly přizpůsobeny vašim preferencím. Ze zasílání našeho newsletteru, přímých poštovních sdělení, zpráv na sociálních sítích a telefonických nabídek se můžete kdykoli odhlásit a stejně tak můžete kdykoli vznést námitku vůči našemu používání vašich Osobních údajů pro účely přímého marketingu (bližší informace o postupu naleznete níže).

Tyto Osobní údaje používáme tak, jak to vyžadují naše oprávněné zájmy, abychom mohli propagovat naše produkty a služby pro naše zákazníky a návštěvníky našich webových stránek, což nám umožňuje přilákat více zákazníků a zlepšovat prodej našich produktů a služeb. Osobní údaje budeme uchovávat po dobu specifikovanou ve vztahu ke konkrétním účelům, pro něž byly tyto Osobní údaje shromážděny (např. když nás kontaktujete, když navštívíte Webovou stránku, když se účastníte losování cen). Obecně dochází k vymazání nebo anonymizaci Osobních údajů po uplynutí nejvýše 14 měsíců.

- Údržba a optimalizace naší Webové stránky; vaše Osobní údaje budou rovněž používány pro účely údržby a analýzy naší Webové stránky za účelem řešení problémů s jejím fungováním, zlepšováním dostupnosti a zkvalitňováním výsledného dojmu pro uživatele. Vedeme záznamy o veškerém používání naší Webové stránky.

Naše používání vašich Osobních údajů pro tyto účely je nezbytné v našem oprávněném zájmu a tyto informace budeme uchovávat nejvýše po dobu 14 měsíců. Záznamy o používání naší Webové stránky budou po uplynutí 14 měsíců od jejich vytvoření vymazány.

3. Jak vaše Osobní údaje sdílíme

Může být nutné, abychom sdíleli Osobní údaje s třetími stranami, což nám pomáhá poskytovat vám služby a produkty a provozovat naši Webovou stránku. Jedná se o tyto třetí strany:

  • - Společnosti skupiny HEINEKEN pro účely uchovávání Osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím Webové stránky v důsledku sdílených IT systémů
  • - služeb, kde je takové sdílení nutné k tomu, aby nám mohli poskytovat své služby a služby analýzy dat
  • - Poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají organizovat kampaně a promo akce
  • - Reklamní společnosti představující první a třetí strany
  • - Mediální agentury pro marketingové účely a pro účely průzkumů
  • - V případě, že společnost HEINEKEN prodá třetí straně veškerá svá aktiva či jejich část nebo akcie některé společnosti skupiny HEINEKEN, jíž byly předány Osobní údaje, mohou být vaše Osobní údaje poskytnuty této třetí straně.

Tyto subjekty se mohou nacházet na území Evropské unie nebo v jiných státech Evropského hospodářského prostoru nebo kdekoli jinde na světě. Pokud uchováváme vaše Osobní údaje mimo území EHP, zajistíme odpovídající úroveň ochrany předávaných údajů. Požadujeme, aby naši poskytovatelé služeb používali vhodná opatření k zajištění důvěrnosti a zabezpečení Osobních údajů.

Můžeme být rovněž povinni poskytovat Osobní údaje orgánům činným v trestním řízení za účelem splnění našich zákonných povinností nebo nařízení soudu.

4. Zabezpečení Osobních údajů

Zavedeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření pro ochranu Osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Webové stránky před zneužitím nebo náhodným, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, změnou, sdělením, zpřístupněním, jež budou v souladu s platnými zákony a předpisy týkajícími se ochrany soukromí a zabezpečení údajů. U žádné internetové stránky není nicméně možné zaručit 100% bezpečnost, takže nemůžeme být povoláváni k odpovědnosti za jakýkoli neoprávněný či nezamýšlený přístup, k němuž dojde mimo naši kontrolu. Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Neodpovídáme za zásady ochrany soukromí, obsah nebo zabezpečení používané takovými dalšími webovými stránkami, jež se neřídí těmito Zásadami ochrany soukromí. Doporučujeme vám vždy se důkladně seznámit se zásadami ochrany soukromí příslušných dalších webových stránek.

5. Uchovávání vašich Osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu požadovanou zákonem nebo po dobu nutnou k tomu, abychom vám mohli poskytovat jakékoli požadované služby, popř. pro jakékoli další účely uvedené v těchto Zásadách. Konkrétní doba uchovávání Osobních údajů je specifikována v těchto Zásadách u každého jednotlivého účelu použití. Učiníme přiměřené kroky ke zničení nebo znemožnění identifikace námi držených Osobních údajů, pokud již nadále nebudou nutné pro účely uvedené výše nebo po uplynutí zde specifikované doby jejich uchovávání.

6. Soubory cookies

Většina informací zmiňovaných v těchto Zásadách ochrany soukromí se shromažďuje prostřednictvím našeho používání cookies a dalších obdobných technik. Cookies jsou malé textové soubory obsahující malé množství informací, které se stahují do vašeho uživatelského zařízení, např. vašeho počítače chytrého telefonu nebo tabletu, a mohou v něm být ukládány. Techniky, které používáme a které mohou být podobné jako cookies, zahrnují sledovací pixely, Java skripty, tagy nebo pixelové tagy (web beacons). Tyto cookies a další podobné techniky jsou někdy nezbytné k zapamatování nastavení vašeho uživatelského účtu, jazyka a země, ale také nám umožňují měřit a analyzovat vaše chování na naší Webové stránce a nabízet vám personalizovanou reklamu na naší Webové stránce i na webových stránkách třetích stran. Pokud je to nutné, budete požádáni o udělení souhlasu s naším používáním cookies. Bližší informace o tom, co jsou cookies a jak je používáme, naleznete v našich samostatných Zásadách používání cookies ve spodní části této Webové stránky.

7. Sociální sítě

Může se stát, že budete chtít sdílet informace o naší Webové stránce prostřednictvím sociálních sítí, jako je [Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube]. To znamená, že vámi sdílené informace, včetně jména a preferencí, uvidí návštěvníci vašich osobních stránek na těchto sítích. Doporučujeme vám důkladně si přečíst zásady ochrany soukromí příslušných provozovatelů sociálních sítí, neboť jimi se bude řídit zpracování vašich Osobních údajů těmito stranami.

8. Ochrana soukromí dětí

Webová stránka není určena k používání osobami mladšími 18 let (resp. osobami, jež nedosáhly příslušné věkové hranice pro konzumaci předmětných produktů). Neshromažďujeme vědomě Osobní údaje od osob mladších 18 let.

9. Vaše právo na přístup k Osobním údajům, jejich opravu, vymazání, omezení zpracování a na přenositelnost údajů

Máte právo požádat o přehled vašich Osobních údajů, které jsou o vás námi nebo naším jménem zpracovávány. Máte právo požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich Osobních údajů (dle konkrétní situace). Toto své právo můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat prostřednictvím tohoto formuláře s žádostí týkající se ochrany údajů. Upozorňujeme, že pokud žádost nebude splňovat požadavky příslušných právních předpisů nebo směrnic společnosti HEINEKEN, můžete být vyzváni k předložení nové žádosti nebo může být vaše žádost zamítnuta; kromě toho mohou být určité Osobní údaje dle příslušných právních předpisů týkajících se ochrany údajů nebo dle dalších zákonů či předpisů z možnosti takového přístupu, opravy či vymazání vyňaty. Výmaz vašich Osobních údajů lze rovněž provést deaktivací vašeho uživatele, avšak v takovém případě si ponecháme Osobní údaje, pokud je to zákonem vyžadováno, což platí např. pro administraci prodejů.

Máte právo získat Osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a za určitých okolností vaše Osobní údaje na vaši žádost předáme přímo jinému správci, pokud to bude technicky možné.

10. Vaše právo vznést námitku

Rovněž máte právo nás za určitých okolností požádat, abychom ukončili zpracování vašich Osobních údajů. Pokud však máme převažující zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování, budeme ve zpracování vašich Osobních údajů pokračovat. Máte ale právo vznést námitku proti našemu používání vašich Osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, a pokud tak učiníte, vaší žádosti vyhovíme. Pokud jste nám udělili souhlas s použitím vašich Osobních údajů, máte právo tento souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost použití těchto Osobních údajů před odvoláním souhlasu.

11. Aktualizace

Tyto Zásady ochrany soukromí budeme průběžně revidovat a dle potřeby aktualizovat. Veškeré změny těchto Zásad ochrany soukromí budou zveřejněny na naší Webové stránce a v rozumně přiměřeném rozsahu budou sděleny i přímo vám.

12. Kontakty

Pokud budete mít jakékoli další dotazy a/nebo námitky ohledně našeho používání vašich Osobních údajů nebo stížnosti týkající se těchto Zásad nebo našeho nakládání s vašimi Osobními údaji, kontaktujte nás prosím prostřednictvím tohoto internetového formuláře s žádostí týkající se ochrany údajů. Také máte právo podat stížnost u příslušného národního orgánu pro ochranu údajů.