ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Σκοπός της πολιτικής για τα cookies είναι να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τη χρήση των cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών αποθήκευσης πληροφοριών (εφεξής καλούμενων «cookies») στον ιστότοπο της HEINEKEN που παρέχεται στη διεύθυνση: http://www.strongbow.com/el-gr.

1. Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων ή κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποθηκεύονται τοπικά από το πρόγραμμα περιήγησης στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη προκειμένου να αποθηκεύσουν ορισμένες πληροφορίες. Τα cookies συνήθως περιλαμβάνουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή του χρήστη. Η αποθήκευση των σχετικών πληροφοριών επιτρέπει στο διαδικτυακό τόπο να αναγνωρίζει ότι ο χρήστης έχει ήδη επισκεφτεί στο παρελθόν το συγκεκριμένο ιστότοπο. Ανάλογα με την διάρκειά τους, τα cookies είναι είτε «προσωρινά» είτε «μεγαλύτερης διάρκειας». Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν ο χρήστης κλείνει τον φυλλομετρητή του, ενώ τα «μεγαλύτερης διάρκειας cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό του χρήστη μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

2. Συγκατάθεση για τη χρήση των cookies

Τα cookies ενεργοποιούνται μόνο μετά τη ρητή έγκριση του χρήστη. Η συγκατάθεση του χρήστη δίδεται μέσω των αναδυόμενων παραθύρων στον ιστότοπο. Η συγκατάθεση θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί εφόσον ο χρήστης συνεχίζει την περιήγησή του στον ιστότοπο μετά την αποδοχή του μηνύματος στο αναδυόμενο παράθυρο.

3. Είδη cookies

Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τις εξής κατηγορίες cookies: 

4. Cookie policy
  • Cookies λειτουργικότητας: Τα λειτουργικά cookies είναι τα cookies τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να ενισχύσουν την προσβασιμότητα του διαδικτυακού ιστοτόπου. Επιτρέπουν την απομνημόνευση στοιχείων και επιλογών του χρήστη που έχουν δοθεί ή πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Για παράδειγμα, ένα cookie χρησιμοποιείται και αποθηκεύεται προκειμένου να θυμάται τη χώρα και τη γλώσσα που ο χρήστης έχει επιλέξει ή/και την ηλικία που έχει υποβάλει στη σχετική φόρμα. 

  • Cookies απόδοσης και cookies αναλυτικών στοιχείων: Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν το διαδικτυακό ιστότοπο. Βοηθούν, για παράδειγμα, στη διαπίστωση αναφορικά με το ποιες σελίδες έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ή με το περιεχόμενο που παρουσιάζεται ως περισσότερο ενδιαφέρον για τους χρήστες. Μέσω της χρήσης των cookies απόδοσης μπορούν να καταγράφονται, για παράδειγμα, οι φορές πρόσβασης σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ο χρόνος παραμονής σε αυτή, οι λέξεις-κλειδιά που οδήγησαν στηνιστοσελίδα αυτή, καθώς και η περιοχή από την οποία έγινε η πρόσβαση. Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων ενός διαδικτυακού τόπου. Ο διαδικτυακός τόπος http://www.strongbow.com/el-gr χρησιμοποιεί τα cookies αναλυτικών στοιχείων της Google. Η Google επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που λαμβάνει από τον ιστότοπο σε ανώνυμη μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.google.com/analytics

  • Cookies τρίτων: Ο διαδικτυακός τόπος http://www.strongbow.com/el-gr επιτρέπει την είσοδο σε cookies εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης από τρίτα μέρη. Αυτό παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να μοιράζεται περιεχόμενο προερχόμενο από τον ιστότοπο σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, κάνοντας αυτό πιο φιλικό προς τον χρήστη. Οι τρίτοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies στους ιστότοπους και στις εφαρμογές τους σε σχέση με το διαδικτυακό τόπο http://www.strongbow.com/el-gr. Για να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιούν οι τρίτοι τα cookies, σας προτρέπουμε να διαβάσετε τις πολιτικές των τρίτων αυτών ιστοσελίδων.

4. Αλλαγή ρυθμίσεων

Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού, ο χρήστης δύναται να ερωτάται και να ειδοποιείται κάθε φορά που ένα cookie ενεργοποιείται ή αποθηκεύεται στον υπολογιστή του, καθώς και να εξασφαλίσει τη γενική μη αποδοχή cookies από το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Επίσης, μπορεί να διαγράψει ανά πάσα στιγμή τα cookies που έχουν εκ νέου ενεργοποιηθεί ή αποθηκευθεί. Η HEINEKEN ενημερώνει τους χρήστες ότι τυχόν επιλογή απενεργοποίησης των cookies ενδέχεται να επιφέρει περιορισμούς στη λειτουργία του ιστοτόπου.

5. Επικοινωνία

Oι εταιρείες, i) «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα και ii) «Heineken Brouwerijen B.V.», που εδρεύει στη Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Άμστερνταμ, Ολλανδία, είναι υπεύθυνες για τη χρήση cookies, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Στο παρόν καλούνται από κοινού ως η Εταιρεία ή HEINEKEN. Για τυχόν ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα τοποθεσία web, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Contact.