VISSZA A FŐOLDALRA

Strongbow website felhasználási feltételek

1. A feltételek elfogadása

1.1 Üdvözlünk a Strongbow márka számára létrehozott weboldalon! (továbbiakban: a weboldal). Ezen felhasználási feltételek az Adatvédelmi és cookie-használati szabályzattal kiegészülve mutatják meg, hogyan használd a weboldalt.

2. Alkalmazhatóság

2.1 Ezen feltételek minden, az oldalra látogató felhasználóra vonatkoznak. Az oldal üzemeltetője: Heineken Brouwerijen B.V., címe: Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amszterdam, Hollandia ("HEINEKEN"), valamint minden információra, ajánlásra és/vagy szolgáltatásra, amely az oldalon keresztül történik.

2.2 Az oldal használatával elfogadod a feltételek létjogosultságát. Felhívjuk figyelmed, hogy ezen feltételek időről-időre megváltozhatnak. Ezek a változások akkor lépnek életbe, amikor a módosított szabályzatot közzétesszük. A website felhasználóinak javasoljuk, hogy időről időre olvassák el a szabályzatot a lehetséges módosítások életbelépése miatt. 

3. Információ és felelősségi körök

3.1 Az információ kizárólag általános információközlésre készült, és nem minősül tanácsadásnak. A HEINEKEN nem vonható felelősségre semmilyen káresetért, ami a website használatából (vagy rossz használatából) adódóan keletkezett, beleértve a hiányos vagy helytelen információt, hacsak az eredmény a HEINEKEN szándékos és súlyos figyelmetlenségéből nem eredt.  A HEINEKEN nem vonható felelősségre az oldal és az oldalon található információk időszerűtlensége, pontatlansága vagy oda nem illősége miatt.

3.2 A HEINEKEN továbbá nem vonható felelősségre olyan károk miatt, melyek az elektronikus információáramlásból adódnak, beleértve/de nem kizárólagosan olyan károkat, melyek elektronikus információk késedelmes megérkezése miatt jönnek létre. Ide tartoznak az információk harmadik fél vagy számítógépes program által való visszatartása, manipulálása, beleértve a számítógépes vírusokat is.

4. Szellemi tulajdonjogok

4.1 A weboldal és teljes tartalma, jellemzői és funkciói (beleértve, de nem kizárólagosan az összes információ, szoftver, szöveg, bemutató, kép, video- vagy audióanyag, a dizájn és a teljes felépítés) a HEINEKEN tulajdonát képezik, továbbá a licenszadókat és más szolgáltatókat, melyeket anyagait a szerzői jog, a védjegy, szabadalom, üzleti titok és egyéb szellemi tulajdon vagy tulajdonosi jog véd. 

4.2 Ezt az oldalt kizárólag a fenti feltételek elfogadása mellett használhatod. Jogodban áll az oldal (egyes) részeiről másolatot készítened személyes használatra. Ezen másolatot más célra nem használhatod, írásos megkérdezésünk nélkül.

5. Kártalanítás

5.1 A Felhasználó vállalja, hogy társaságunkat, annak kapcsolt vállalkozásait, licencbe adóit és szolgáltatóit, valamint a társaságunk, kapcsolt vállalkozásaink, licencbe adóink és szolgáltatóink vezető tisztségviselőit, igazgatóit, munkatársait, vállalkozóit, megbízottjait, licencbe adóit, beszállítóit, jogutódjait és engedményeseit megvédi, kártalanítja és mentesíti minden követeléssel, felelősséggel, kártérítési igénnyel, bírósági ítélettel, döntéssel, veszteséggel, költséggel, kiadással vagy díjfizetési kötelezettséggel szemben (az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve), amelyek a jelen Feltételeknek a Felhasználó általi megsértéséből vagy a Honlap Felhasználó általi használatából erednek, vagy azzal összefüggésbe hozhatóak, beleértve többek között, de nem kizárólag a Honlap tartalmának, szolgáltatásainak és termékeinek a jelen Feltételekben kifejezetten meghatározottaktól eltérő használatát. 

6. Egyéb

6.1 A feltételek minden egyes bekezdése függetlenül működik. Amennyiben bármilyen bíróság vagy illetékes hatóság úgy dönt, hogy bármely része jogellenes vagy végrehajthatatlan, a fennmaradó bekezdések attól függetlenül teljes mértékben érvényesek és hatályosak. 

6.2 Ezen feltételek a Holland jog alapján működnek. Bármilyen, az oldallal kapcsolatos jogi vita vagy felmerülő igény az Amszterdami Bíróság által kerül elrendezésre Hollandiában.

7. Ne oszd meg a tartalmunkat a törvény által előírt alkoholfogyasztási korhatárnál fiatalabbakkal.