TERUG NAAR STARTPAGINA

PRIVACYBELEID

ALGEMEEN

Heineken Brouwerijen B.V., gevestigd te Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Nederland (“HEINEKEN”) is de beheerder van de verwerking van alle persoonlijke gegevens verzameld via deze website van ons merk Strongbow (de “Website”). HEINEKEN respecteert jouw privacy en handelt conform alle toepasselijke privacywetten. HEINEKEN verwerkt alleen de persoonlijke gegevens die een gebruiker op de Website vrijwillig aan Heineken verstrekt. Deze gegevens kunnen de voor- en achternaam, het e-mailadres, de geboortedatum, het adres en land van verblijf van de gebruiker omvatten. Het verzamelen en overdragen van dergelijke persoonsgegevens door HEINEKEN heeft als doel een gebruiker te voorzien van alle diensten van de Website.

OVERDRAGEN, OPSLAAN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

De overdracht, opslag en verwerking van gegevens die zijn verzameld via de website is beveiligd door middel van de huidige gebruikelijke technieken. HEINEKEN kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar groepsmaatschappijen. HEINEKEN kan ook jouw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als dat nodig blijkt om de diensten van de Website te verstrekken. Die derden verwerken jouw persoonlijke gegevens conform de instructies van HEINEKEN en vallen onder de verantwoordelijkheid van HEINEKEN. In het geval HEINEKEN alle of een deel van de activa of aandelen van een groepsmaatschappij waaraan persoonsgegevens werden overgedragen verkoopt aan een derde partij, kunnen jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden verstrekt. HEINEKEN zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden openbaren, tenzij er hiervoor een wettelijke verplichting is.

 

TOEGANG, WIJZIGING EN VERWIJDERING

Je kan HEINEKEN te allen tijde verzoeken om toegang te bieden tot de persoonlijke gegevens die het over jou heeft verzameld. Je kunt ook verzoeken dat HEINEKEN dergelijke persoonlijke gegevens wijzigt of verwijdert. Stuur een e-mail naar webcentre@heineken.com mocht je vragen hebben over deze pagina.

COOKIEBELEID

De Website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die de website opslaat op jouw apparaat.

COOKIES GEBRUIKT OP DE WEBSITE

The Website only uses the following cookies and for the following purposes:

Functionele cookies: cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website voor bezoekers te verbeteren. Bijvoorbeeld, een cookie geplaatst ter herinnering dat je ouder bent dan de wettelijk vereiste leeftijd. Zonder deze cookie zou je deze informatie opnieuw moeten indienen. De functionele cookies van de Website die door HEINEKEN worden opgeslagen op jouw computer zijn alleen geldig tijdens de sessie op de Website.
Analytics-cookies: HEINEKEN maakt gebruik van Google Analytics-cookies, met als doel te analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. HEINEKEN kan vervolgens verbeteringen aanbrengen aan de gebruiksvriendelijkheid van de Website. Google verwerkt alleen gegevens die in een anonieme vorm zijn verkregen via de Website. Ga naar www.google.com/analytics voor meer informatie over Google Analytics.
Derde partij-cookies: de website staat cookies toe van sociale plugins van bepaalde derden. Dit laat een gebruiker toe de inhoud van de Website op sociale netwerken te delen. Deze plugins versterken ook de gebruiksvriendelijkheid van de Website. Het gebruik van de gegevens verzameld door deze derden via de sociale plugins wordt uitsluitend bepaald door deze derden aangezien HEINEKEN deze cookies niet kan lezen (noch kunnen deze derde partijen de cookies van HEINEKEN lezen). Voor informatie over deze cookies van derden, ga naar het privacybeleid van de respectieve derden.
Jouw instellingen wijzigen: Door het wijzigen van de instellingen in je webbrowser kun je instellen dat je een bericht krijgt als er een cookie op je computer wordt opgeslagen. Door het wijzigen van de instellingen, kun je ook instellen dat je browser geen cookies van deze Website accepteert.

Contact

Ga naar de Contact Page mocht je vragen hebben over het gebruik van cookies op de Website. Dit privacy- en cookiebeleid kan na verloop van tijd worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na de terbeschikkingstelling van het gewijzigde privacy- en cookiebeleid. Gebruikers van de website wordt aangeraden om regelmatig het privacy- en cookiebeleid na te gaan voor mogelijke wijzigingen.