powrót

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Polityka Prywatności

OGÓLNE
Firma Heineken Brouwerijen B.V. z siedzibą w Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandia („HEINEKEN”) sprawuje kontrolę nad przetwarzaniem wszystkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej poświęconej marce Strongbow („Witryna internetowa”).

Firma HEINEKEN szanuje prawo do prywatności użytkowników i spełnia wymogi stosownych przepisów prawa dotyczących prywatności.

Firma HEINEKEN przetwarza jedynie dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez użytkownika za pośrednictwem Witryny internetowej. Dane mogą obejmować m.in. imię i nazwisko użytkownika, e-mail, datę urodzenia oraz adres i kraj zamieszkania. Firma HEINEKEN gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia użytkownikowi wszystkich usług dostępnych w Witrynie internetowej.

Przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie danych

Przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie danych zebranych za pośrednictwem Witryny internetowej chronione jest za pomocą aktualnych, ogólnie przyjętych środków technicznych. Firma HEINEKEN może przekazywać dane osobowe użytkownika do firm z grupy Heineken. Firma Heineken może również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do świadczenia usług przez Witrynę internetową. Dane osobowe będą przetwarzane przez strony trzecie zgodnie z instrukcjami firmy HEINEKEN i na odpowiedzialność firmy HEINEKEN. W przypadku sprzedaży stronie trzeciej przez firmę HEINEKEN części lub całości papierów wartościowych lub udziałów firmy z grupy, do której dane zostały przekazane, dane osobowe użytkownika mogą zostać powierzone także stronie trzeciej. Firma HEINEKEN nie przekaże danych osobowych użytkownika jakiejkolwiek innej firmie, chyba że będzie tego wymagało prawo.


Dostęp, wprowadzanie poprawek i usuwanie danych osobowych

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od firmy HEINEKEN udostępnienia dotyczących go danych osobowych. Użytkownik może także zażądać poprawienia lub usunięcia takich danych osobowych, przy czym firma HEINEKEN informuje, że dezaktywacja osobistego profilu skutkuje także usunięciem danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wszelkich informacji zawartych na niniejszej stronie, prosimy o kontakt mailowy: webcentre@heineken.com

Polityka Plików Cookies

Ta Witryna internetowa korzysta z tak zwanych plików „cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które niniejsza Witryna internetowa przechowuje na urządzeniu użytkownika.

Pliki cookie stosowane w niniejszej Witrynie internetowej

Witryna internetowa stosuje poniższe pliki cookie w następujących celach:

Funkcjonalne pliki cookie: pliki cookie stosowane w celu zwiększenia przyjazności witryny internetowej dla odwiedzających ją użytkowników.  Na przykład, plik cookie stosowany jest do zapamiętania, że użytkownik osiągnął wiek umożliwiający legalne spożywanie alkoholu.  Bez tego pliku cookie użytkownik musiałby uzupełniać tę informację za każdym razem. Funkcjonalne pliki cookie Witryny internetowej, które przechowywane są przez firmę HEINEKEN na komputerze użytkownika, pozostają aktywne jedynie podczas aktywności na niniejszej Witrynie internetowej.
Pliki cookie Analytics: Firma HEINEKEN stosuje pliki cookie Google Analytics, mające na celu analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z niniejszej Witryny internetowej. Firma HEINEKEN może dzięki nim dokonywać modyfikacji użyteczności niniejszej Witryny internetowej. Firma Google jedynie przetwarza dane pozyskane za pomocą niniejszej Witryny internetowej w sposób anonimowy. Więcej informacji odnośnie Google Analytics dostępnych jest na stronie www.google.com/analytics.
Pliki cookie należące do stron trzecich: niniejsza Witryna internetowa zezwala na stosowanie plików cookie wtyczek społecznościowych należących do kilku stron trzecich. Umożliwia to użytkownikom dzielenie się treściami zawartymi w Witrynie internetowej za pośrednictwem portali społecznościowych. Wtyczki te zwiększają również przyjazność Witryny internetowej dla użytkowników. Dane (oraz ich wykorzystanie) zebrane przez strony trzecie za pomocą wtyczek społecznościowych są określane całkowicie przez stronę trzecią, ponieważ firma HEINEKEN nie może odczytywać tych plików cookie (ani też strony trzecie nie mogą odczytywać plików cookie firmy HEINEKEN). Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie stron trzecich, należy zapoznać się z odpowiednimi politykami stron trzecich.

Zmiana ustawień

Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, użytkownik może zażądać powiadamiania go o każdym przypadku zapisania pliku cookie na jego komputerze. Zmiana ustawień umożliwia również odmowę akceptacji plików cookie pochodzących z niniejszej Witryny internetowej.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystywania plików cookie przez Witrynę internetową, prosimy o kontakt mailowy:Contact Page.
Zaznaczamy, że niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies może ulec zmianie. Zmiany takie wchodzą w życie natychmiast po zamieszczeniu zmodyfikowanego tekstu Polityki Prywatności i Plików Cookies. Użytkownikom niniejszej Witryny zaleca się regularną lekturę Polityki Prywatności i Plików Cookies pod kątem możliwych zmian.