NÁVRAT DOMOV

Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov “cookie”

VŠEOBECNÉ

Spoločnosť Heineken Brouwerijen BV, so sídlom na Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandsko („spoločnosť Heineken“) riadi spracúvanie všetkých osobných údajov zhromaždených prostredníctvom tejto webovej lokality určenej značke Strongbow (ďalej len „Webová stránka“). Spoločnosť Heineken rešpektuje vaše súkromie a podrobuje sa platnému Zákonu o ochrane osobných údajov. HEINEKEN spracúva jedine osobné informácie, ktoré používateľ dobrovoľne poskytol Heinekenu na Webovej stránke. Zhromažďujú sa nasledujúce kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, adresa, dátum narodenia, adresa a domovská krajina. Spoločnosť Heineken používa osobné údaje na účely zhromažďovania a prenosu len osobných údajov, ktoré budú poskytnuté používateľovi stránky so všetkými službami Webovej stránky. 

PRESUN, UMIESTNENIE A SPRACÚVANIE DÁT

Presun, uchovanie a spracúvanie  dát zhromaždených cez Webovú stránku sú zabezpečené prostriedkami, zvyčajne technickými opatreniami. Spoločnosť Heineken môže previesť vaše osobné údaje spoločnostiam skupiny Heineken. Spoločnosť Heineken môže tiež poskytnúť osobné údaje tretím stranám, ktoré budú spracúvať vaše osobné údaje podľa pokynov Spoločnosti Heineken a na zodpovednosť Spoločnosti Heineken. V prípade, že Spoločnosť Heineken predá všetky alebo niektoré aktíva alebo akcie Spoločnosti tretej strane, vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tejto tretej strane. Spoločnosť Heineken nebude poskytovať vaše osobné údaje žiadnej inej tretej strane, ak takáto povinnosť nevyplýva zo zákona.

PRÍSTUP, OPRAVA A ODSTRAŇOVANIE

Spoločnosť Heineken môžete kedykoľvek požiadať o poskytnutie prístupu k osobným údajom, ktoré o vás zhromaždila. Spoločnosť Heineken môžete tiež požiadať o opravu alebo odstránenie týchto osobných údajov. Žiadosti o prístup, opravu alebo odstránenie vašich osobných údajov môžete posielať na adresu webcentre@heineken.sk.

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV "COOKIE"

Webová stránka bude využívať  tzv. “cookies”. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si stránka ukladá na vašom užívateľskom zariadení.

POUŽÍVANIE COOKIES NA WEBOVEJ STRÁNKE

Webová stránka používa cookies na nasledovné účely:

Funkčné cookies: Cookies sa používajú na zjednodušenie užívateľského rozhrania pre návštevníkov. Napríklad cookies si pamätajú preferované nastavenie krajiny a jazyka a pamätajú si informácie zadané pri vypĺňaní formulára s vekom. Bez tohto súboru cookie budete musieť znovu vyplniť formulár pred návštevou každej stránky na Webových stránkach Heinekenu. Funkčné cookies, ktoré sú uložené len vo vašom počítači, zostávajú v platnosti počas vašej relácie na Webových stránkach.
Analytické cookies: Heineken používa Google Analytics cookies súbory s cieľom analyzovať, ako návštevníci používajú Webové stránky. Heineken potom môže výsledky použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti Webových stránok. Google spracováva údaje získané prostredníctvom Webových stránok v anonymnej podobe. Pre ďalšie informácie o službe Google Analytics, prosím, navštívte stránky www.google.com/analytics.
Cookies tretích strán: Webové stránky povoľujú cookies sociálnych pluginov niekoľkých tretích strán. To umožňuje užívateľom zdieľať obsah Webovej stránky na niektorých sociálnych sieťach. Tieto pluginy tiež zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Webových stránok. Dáta (použité) zhromaždené týmito tretími stranami prostredníctvom sociálnych pluginov sú výhradne určené touto treťou stranou a Heineken nemôže súbory cookies čítať (ani si tieto strany čítať súbory cookies Heineken). Pre bližšie informácie týkajúce sa cookies tretích strán, prečítajte si, prosím, zásady používania cookies príslušných tretích strán.

ZMENA NASTAVENÍ

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš prehliadač nebude prijímať cookies z tejto Webovej stránky.

KONTAKT

Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookies na Webových stránkach Heinekenu, prosím, pošlite e-mail na Contact Page. Tieto Zásady sa v priebehu času môžu meniť. Tieto zmeny nadobúdajú platnosť okamžite po zverejnení upravených Zásad. Používateľom sa odporúča, aby tieto Zásady pravidelne čítali pre možné zmeny.