NAZAD NA POČETNU STRANICU

Uslovi i odredbe Strongbow Website-a

1. Prihvatanje Uslova

1.1 Dobrodošli na naš Website posvećen našem brendu Strongbow (u daljem tekstu „Website“). Ovi Uslovi i odredbe zajedno s Politikom zaštite privatnosti i upotrebe kolačića određuju pravila upotrebe ovog Website-a.

2. Primenljivost

2.1 Ovi Uslovi se odnose na sve posete i vidove upotrebe ovog Website-a kompanije Heineken Brouwerijen B.V., sa sedištem na adresi Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandija („HEINEKEN“), kao i na sve informacije, preporuke i/ili usluge koje su pružene na ili preko ovog Website-a (u daljem tekstu „Informacije“).

2.2 Korišćenjem ovog Website-a pristajete na primenljivost ovih Uslova. Imajte u vidu da se ovi Uslovi mogu povremeno menjati. Takve promene stupaće na snagu odmah po objavljivanju izmenjenih Uslova. Preporučujemo da korisnici ovog Website-a redovno čitaju dokument Uslovi zbog mogućih promena.

3. Informacije i odgovornost

3.1 Informacije se koriste samo u svrhu opšteg informisanja i same po sebi ne predstavljaju savet. Kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete nastale korišćenjem (ili nemogućnošću korišćenja) ovog Website-a, što obuhvata bilo kakve netačne ili nepotpune informacije, osim ako takva šteta nije rezultat namerne zloupotrebe ili grubog nemara od strane kompanije HEINEKEN. Kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete nastale iz nedovoljne prikladnosti, pravovremenosti ili tačnosti ovog Website-a ili Informacija.

3.2 Osim toga, kompanija HEINEKEN neće snositi odgovornost za štete nastale korišćenjem elektronskih vidova komunikacije, što obuhvata, ali se ne ograničava na štete nastale zbog nemogućnosti slanja ili kašnjenja isporuke elektronskih komunikacija, presretanja ili manipulacije elektronskih komunikacija od strane trećih strana ili računarskih programa koji se koriste za elektronske komunikacije i prenošenje virusa.

4. Prava intelektualne svojine

4.1 Website i njen celokupan sadržaj, karakteristike i funkcionalnost (što obuhvata, ali se ne ograničava na sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, video i audio zapise, kao i dizajn, izbor i organizaciju istih) vlasništvo su kompanije HEINEKEN, njenih davalaca licence ili drugih pružalaca takvog materijala i zaštićene su autorskim pravom, zaštitnim znakom, patentom, poslovnom tajnom i drugim zakonima o pravu intelektualne svojine ili vlasničkom pravu.

4.2 Ovaj Website možete koristiti jedino za namene koje su u skladu s navedenim Uslovima. Dozvoljeno vam je da kopirate (delove) Website-a za ličnu upotrebu. Ne smete koristiti nijedan deo sadržaja našeg Website-a u druge svrhe a da prethodno niste dobili dozvolu od nas.

5. Obeštećenje

5.1 Ovim se slažete da ćete zaštititi, obeštetiti i osloboditi od odgovornosti našu kompaniju, povezana pravna lica, nosioce licenci i one koji pružaju usluge, naše i njihove službenike, direktore, zaposlene, izvođače radova, agente, nosioce licenci, dobavljače, pravne sledbenike i asignate po pitanju svih potraživanja, odgovornosti, šteta, presuda, nagrada, gubitaka, troškova, izdataka ili naknada (uključujući razumne troškove advokata), koji proizilaze ili su povezani s kršenjem ovih Uslova ili načinom na koji koristite ovaj Website, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvu upotrebu sadržaja Website-a, usluga ili proizvoda na način koji nije izričito odobren u ovim Uslovima.

6. Ostalo

6.1 Svaka tačka ovih Uslova funkcioniše samostalno. Ako bilo koji sud ili relevantni nadležni organ odluči da je bilo koji od njih nezakonit ili nesprovodiv, ostali stavovi ostaju u potpunosti na snazi.

6.2 Ovi Uslovi podležu zakonima Holandije. Za bilo koji spor ili potraživanje koji proisteknu iz ili su u vezi s korišćenjem Website-a, biće nadležni sudovi u Amsterdamu, u Holandiji.

7. Molimo vas da naš sadržaj ne delite sa bilo kim ko je mlađi od zakonom propisanog minimuma za konzumiranje alkohola.