Giá trị dinh dưỡng

Táo nguyên bản

Nơi sản xuất: Việt Nam

4.5% độ cồn – Không chứa gluten

Năng lượng trên 100 ml_kj/100 ml - 237 | Kcal/100 ml - 56
Giá trị trên 100 ml:
Chất béo : 0
chất bão hòa: 0
Carbohydrate: 7.6
đường: 7.5
Chất xơ: 0
Chất đạm: 0
Muối : < 0.01


Thành phần: Nước, nước táo lên men với sucrose (cider), si-rô, chất tạo khí carbonic (E290), chất điều chỉnh độ acid (E296), hương táo tự nhiên, màu caramel (E150a), chất bảo quản Kali Metabisulfit (E224).Mật ong

Nơi sản xuất: Việt Nam

4.5% độ cồn – Không chứa gluten

Năng lượng trên 100 ml_kj/100 ml - 249 | Kcal/100 ml - 59
Giá trị trên 100 ml:
Chất béo : 0
Chất bão hòa: 0
Carbohydrate: 8.3
Đường: 8.2
Chất xơ: 0
Chất đạm: 0
Muối : < 0.01


Thành phần: Nước, nước táo lên men với sucrose (cider), si-rô, chất tạo khí carbonic (E290), chất điều chỉnh độ acid (E296), màu caramel (E150a), chất bảo quản Kali Metabisulfit (E224), hương mật ong tự nhiên.

Dâu đỏ

Nơi sản xuất: Việt Nam

4.5% độ cồn – Không chứa gluten

Năng lượng trên 100 ml_kj/100 ml - 232 | Kcal/100 ml - 55
Giá trị trên 100 ml:
Chất béo : 0
Chất bão hòa: 0
Carbohydrate: 7.3
Đường: 7.2
Chất xơ: 0
Chất đạm: 0
Muối : < 0.01


Thành phần: Nước, nước táo lên men với sucrose (cider), si-rô, nước ép (với 0.7% dâu tây), chất tạo khí carbonic (E290), chất điều chỉnh độ acid (E296), hương dâu đỏ tự nhiên, chất bảo quản Kali Metabisulfit (E224).

Hoa Elder

Nơi sản xuất: Việt Nam

4.5% độ cồn – Không chứa gluten

Năng lượng trên 100 ml_kj/100 ml - 220 | Kcal/100 ml - 52
Giá trị trên 100 ml:
Chất béo : 0
Chất bão hòa: 0
Carbohydrate: 6.6
Đường: 6.5
Chất xơ: 0
Chất đạm: 0
Muối : < 0.01


Thành phần: Nước, nước táo lên men với sucrose (cider), si-rô, chất tạo khí carbonic (E290), chất điều chỉnh độ acid (E296), hương hoa Elder tự nhiên, chất bảo quản Kali Metabisulfit (E224), màu caramel (E150a).

Dâu đen

Nơi sản xuất: Việt Nam

4.5% độ cồn – Không chứa gluten

Năng lượng trên 100 ml_kj/100 ml - 214 | Kcal/100 ml - 51
Giá trị trên 100 ml:
Chất béo : 0
Chất bão hòa: 0
Carbohydrate: 6.3
Đường: 6.2
Chất xơ: 0
Chất đạm: 0
Muối : < 0.01


Thành phần: Nước, nước táo lên men với sucrose (cider), si-rô, nước ép lý chua đen (blackcurrant), màu cà rốt đen (black carrot), chất điều chỉnh độ acid (E296), chất tạo khí carbonic (E290), chất bảo quản Kali Metabisulfit (E224), hương lý chua đen (blackcurrant) tự nhiên.