Where are you located?

Chính sách quyền riêng tư và cookie

Điều khoản chung

Heineken Brouwerijen B.V., nằm ở Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Hà Lan (“HEINEKEN”) là đơn vị kiểm soát toàn bộ quá trình xử lý thông tin cá nhân được thu thập qua trang web này dành riêng cho nhãn hiệu Strongbow của chúng tôi® (the “Website”). HEINEKEN tôn trọng quyền riêng tư của bạn và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về quyền riêng tư.

HEINEKEN chỉ xử lý thông tin cá nhân mà người dùng tình nguyện cung cấp cho Heineken trên trang web. Thông tin này có thể bao gồm họ tên, địa chỉ e-mail, ngày sinh, địa chỉ và quốc gia cư trú của người dùng. Mục đích của HEINEKEN trong việc tập hợp và truyền những thông tin cá nhân như vậy là nhằm cung cấp cho người dùng các dịch vụ sẵn có trên trang web.

 

TRUYỀN, LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Việc truyền, lưu trữ và xử lý dữ liệu được thu thập qua Trang web này được bảo mật nhờ các biện pháp kỹ thuật thông thường hiện tại. HEINEKEN có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các công ty trong cùng tập đoàn. HEINEKEN cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nếu cần để cung cấp dịch vụ có trên Trang web và bên thứ ba sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của HEINEKEN và do HEINEKEN chịu trách nhiệm. HEINEKEN sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi pháp luật bắt buộc.

 

TRUY CẬP, SỬA CHỮA VÀ XÓA BỎ

Bạn có thể yêu cầu HENEIKEN cung cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn mà trang web đã thu thập bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có quyền yêu cầu HENEIKEN sửa chữa hoặc xóa những thông tin cá nhân của mình. Vui lòng gửi email đến webcentre@heineken.com nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin trên trang web này.

CHÍNH SÁCH COOKIE

Trang web sẽ sử dụng phần mềm "cookie". Cookie là các tập tin văn bản nhỏ mà Trang web lưu trữ trên thiết bị của bạn.

 

COOKIE ĐƯỢC DÙNG TRÊN TRANG WEB

 

Cookie chức năng: cookie được sử dụng để nâng cao sự thân thiện với người dùng của Trang web đối với khách truy cập. Ví dụ, cookie được đặt để ghi nhớ rằng bạn đã được thông qua cổng thông tin khi bạn đủ tuổi uống rượu hợp pháp. Thiếu cookie này, bạn sẽ phải gửi lại thông tin trên trang web. Cookie chức năng của Trang web được HEINEKEN lưu trữ trên máy tính của bạn chỉ hợp lệ trong phiên truy cập của bạn trên Trang web.

 

Cookie phân tích: HEINEKEN sử dụng cookie Google Analytics với mục đích phân tích cách sử dụng Trang web của khách truy cập. HEINEKEN sau đó có thể thực hiện các cải tiến về khả năng sử dụng của Trang web. Google chỉ xử lý dữ liệu nhận được qua Trang web ở dạng ẩn danh. Vui lòng truy cập www.google.com/analytics để biết thêm thông tin về Google Analytics.

 

Cookie bên thứ ba: Trang web cho phép cookie của phần bổ trợ mạng xã hội của những bên thứ ba nhất định. Cookie này cho phép người dùng chia sẻ nội dung của Trang web trên mạng xã hội. Những phần bổ trợ này cũng nâng cao sự thân thiện với người dùng của Trang web. (Việc sử dụng) Dữ liệu được các bên thứ ba thu thập qua phần bổ trợ mạng xã hội hoàn toàn do bên thứ ba quyết định vì Heineken không thể đọc được những cookie này (cũng như các bên thứ ba này không thể đọc được cookie của Heineken). Để biết thêm thông tin về cookie bên thứ ba, vui lòng đọc chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba tương ứng.

THAY ĐỔI CÀI ĐẶT

Bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt web, bạn có thể thiết lập tình trạng được thông báo khi có một cookie được lưu vào máy tính của bạn. Bằng cách thay đổi cài đặt, bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt của bạn không chấp nhận cookie từ Trang web này.

 

Liên hệ

Xin gởi email đến Contact Page nếu bạn có câu hỏi về việc sử dụng cookies trên trang Web này. Chính sách về quyền riêng tư và cookie có thể được thay đổi theo thời gian. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi Chính sách về quyền riêng tư và cookie sửa đổi được đăng tải. Người dùng Trang web nên thường xuyên tham khảo Chính sách về quyền riêng tư và cookie để cập nhật về các thay đổi nếu có