Where are you located?

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÊN TRANG WEB STRONGBOW

1. Đồng ý với những điều khoản

1.1 Chào mừng bạn đến với trang web dành riêng cho nhãn hiệu Strongbow® của chúng tôi (sau đây gọi chung là “Trang web”). Những điều khoản và điều kiện kết hợp cùng Chính sách quyền riêng tư và Cookie quản lý quyền truy cập của bạn với trang web này.

2.  

Ứng dụng

2.1 Những Điều khoản này áp dụng cho tất cả các lần truy cập và sử dụng Trang web của Heineken Brouwerijen B.V., đặt tại Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Hà Lan(sau đây gọi chung là "HEINEKEN"), cũng như với tất cả thông tin, khuyến cáo và/hoặc dịch vụ được cung cấp cho bạn trên hoặc thông qua Trang web này (sau đây gọi chung là "Thông tin").

2.2 Thông qua việc sử dụng Trang web, bạn đồng ý việc thực hiện các Điều khoản này. Chúng tôi xin lưu ý rằng Điều khoản này có thể được thay đổi theo thời gian. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi Điều khoản có sửa đổi được đăng tải. Chúng tôi khuyến khích người dùng Trang web nên thường xuyên tham khảo Điều khoản để cập nhật về các thay đổi.

3.  

Thông tin và Trách nhiệm

3.1 Thông tin chỉ được dùng cho mục đích thông tin nói chung và không mang mục đích tư vấn. HEINEKEN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) Trang web này, bao gồm bất kỳ sự sai sót hoặc chưa được hoàn thiện Thông tin nào gây ra, trừ khi các thiệt hại đó là kết quả của việc cố ý làm sai hoặc không cẩn thận của HEINEKEN. HENEIKEN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào từ việc thiếu sự phù hợp, sự đúng lúc hoặc sự chính xác của Trang web này hoặc Thông tin từ Trang web.

3.2 HEINEKEN cũng không chịu trách nhiệm về các thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng các phương tiện điện tử để liên lạc, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại phát sinh từ việc hỏng hóc hay chậm trễ trong khi thực hiện liên lạc điện tử, liên lạc điện tử bị chặn hay bị sử dụng bởi bên thứ ba hoặc bởi các chương trình máy tính dành cho liên lạc điện tử và sự lan truyền của vi rút.

4.  

Quyền sở hữu trí tuệ

4.1 Trang web và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng trong đó (bao gồm nhưng không giới hạn với tất cả các thông tin, phần mềm, văn bản, màn hình, hình ảnh, phim ảnh, âm thanh và các thiết kế, lựa chọn và thỏa thuận), thuộc quyền sở hữu của HEINEKEN, nhà cấp phép hoặc các nhà cung cấp khác của các tài liệu như vậy và được bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ hoặc pháp luật về quyền sở hữu khác.

4.2 Bạn có thể sử dụng Trang web chỉ cho các mục đích phù hợp với những Điều khoản này. Bạn được phép sao chép (một phần) Trang web cho mục đích cá nhân. Bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Trang web của chúng tôi cho các mục đích khác khi chưa được chúng tôi cho phép bằng văn bản.

5. Sự Bồi Thường

5.1 Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi cho các hành động, cáo buộc và trách nhiệm phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi vi phạm của bạn đối với những Điều khoản hoặc sử dụng trái phép Trang web này.

6.  

Khác 

6.1Mỗi đoạn văn bản trong các Điều khoản này có hiệu lực riêng rẽ. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào quyết định bất kỳ phần nào trong đó là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì các nội dung còn lại vẫn giữ đầy đủ hiệu lực.

6.2 Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp Hà Lan. Bất kỳ tranh chấp hoặc cáo buộc nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web sẽ được giải quyết bởi tòa án của Asmterdam, Hà Lan. 

7. Xin vui lòng không chia sẻ nội dung của chúng tôi với bất kỳ ai dưới độ tuổi uống rượu hợp pháp.