Where are you located?

Alkohol a zdravie

Pri konzumácii s mierou sa pivo môže stať súčasťou vyváženého životného štýlu. Sme hrdí pivovarníci, ktorí sa zaviazali podporiť zodpovednú konzumáciu a znižovať škodlivé pitie alkoholu. Sme presvedčení, že je dôležité, aby boli spotrebitelia dobre informovaní o alkohole, o našich produktoch a tom, ako si ich môžu vychutnať zodpovedným spôsobom. Vždy to zdôrazňujeme na našich obaloch, v našich reklamách a propagačných akciách a prostredníctvom našich partnerstiev.

Ponúkame širokú škálu pív s rôznym obsahom alkoholu (Alcohol by Volume = ABV) vrátane stále väčšieho množstva nealkoholických pív a pív s nízkym obsahom alkoholu.Konzumácia alkoholu je osobná voľba. Osobné riziká a výhody by ste si mali zvážiť ešte pred konzumáciou alkoholu. Niektoré dôkazy ukazujú, že existuje prepojenie medzi konzumáciou alkoholu a určitými zdravotnými problémami. Na každého človeka má alkohol iný vplyv. U niektorých ľudí môže aj mierna konzumácia alkoholu vyvolať niektoré zdravotné problémy, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka a určité typy rakoviny.

Ak máte ďalšie otázky alebo obavy, kontaktujte svojho lekára.Nadmerná konzumácia alkoholu môže mať nebezpečné dlhotrvajúce následky, ako je fyzická závislosť na alkohole, a je potrebné sa jej vyhýbať. Niektoré osoby by vôbec nemali konzumovať alkohol. Napríklad osoby, ktoré nedosiahli zákonom určený vek na konzumáciu alkoholu, tehotné ženy, šoféri, obslužný personál strojov alebo osoby, ktoré nie sú schopné svoju konzumáciu kontrolovať. V mnohých krajinách zverejňuje vláda odporúčania týkajúce sa konzumácie alkoholu pre spotrebiteľov ako referenciu.

Obsiahlym zdrojom informácií sú aj úrady verejného zdravotníctva. Ak sa chcete dozvedieť viac o alkohole a zdraví, odporúčame vám nasledujúce zdroje:

 

World Health Organization (WHO)

Knowledge Institute of Beer (KIB)

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)

NHS Choices

International Alliance For Responsible Drinking (IARD)